آیا وب سایت من به SSL نیاز دارد؟

By Uncategorized @fa

SSL یک گواهینامه امنیتی جهت امن کردن وب سایت هاست. تا چند مدت ‌‌پیش این گواهینامه تنها توسط موسسات بزرگ مالی و امنیتی استفاده می شد. به مرور زمان و با پیشرفت تکنولوژی دسترسی به این گواهینامه آسانتر شد.  امروزه میتوان این گواهینامه را حتی به صورت مجانی تهیه کرد و بر روی وب سایت نصب کرد.

Read More